PARTNER RABOBANK

Rabobank Weerterland en Cranendonck

Als coöperatieve bank kent de Rabobank de kracht van samenwerken. Daarom stelt Rabobank Weerterland en Cranendonck ook tijdens deze editie een prijs toe aan bedrijven die samenwerken. Bedrijven die op een bijzondere, innovatieve of zeer effectieve manier een verbinding aangaan verdienen de Rabobank Verbindingsprijs. Op de avond dat de OvhJ Cranendonck bekend wordt gemaakt, wordt ook deze Verbindingsprijs uitgereikt.

Samenwerken is een aantrekkelijke optie voor groei, die in de ogen van Rabobank nog vele kansen biedt. Rabobank sponsort OvhJ Cranendonck vanaf het eerste begin.  Met leveranciers, met klanten in co-creatie, met andere merken, gebruik makend van elkaars distributiekanalen of in een platform waarin bedrijven bijvoorbeeld elkaars competenties delen. Vooral samenwerkingsverbanden “buiten de gebruikelijke paden om” verdienen de Verbindingsprijs. Uiteraard heeft de samenwerking succes of te verwachten succes.

www.rabobank.nl/weert.


Goud Sponsors

Zilver Sponsors

Brons Sponsors